Kategorie

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku  Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym– nabór I będą przyjmowane  od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku Adresatami programu są:…

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane od 1 marca 2024 roku do 31 sierpnia…

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego, którzy czasowo lub trwale utracili sprawność fizyczną w wyniku choroby, wypadku lub innych zdarzeń losowych oraz ich rodziny i bliscy poszukujący bezpłatnego sprzętu oraz przedmiotów ortopedycznych „od zaraz” mogą skorzystać z nieodpłatnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych,…

Dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok będą przyjmowane od 22 stycznia 2024 roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od 1 stycznia 2023 roku zobowiązał wszystkie powiaty do prowadzenia w Systemie…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do…

Informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2024.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, iż od 01.09.2023 r.  do 10.10.2023 r. będzie trwać II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są: osoby ze znacznym lub…