Fundacja Heros – oferta dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w działaniach mających na celu aktywizację społeczną i zawodową. Fundacja oferuje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.: Oferta skierowana do osób: Fundacja zapewnia uczestnikom: W poprzedniej…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawca (k/m) do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Siedlce) w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi placówki pieczy zastępczej typu rodzinnego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce. Poszukują Wychowawców, którzy są gotowi zaopiekować się dziećmi w pieczy zastępczej, stworzyć im dom i warunki do bezpiecznego i prawidłowego rozwoju. Jak wiemy rodzinna…

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku  Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym– nabór I będą przyjmowane  od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku Adresatami programu są:…

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane od 1 marca 2024 roku do 31 sierpnia…

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego, którzy czasowo lub trwale utracili sprawność fizyczną w wyniku choroby, wypadku lub innych zdarzeń losowych oraz ich rodziny i bliscy poszukujący bezpłatnego sprzętu oraz przedmiotów ortopedycznych „od zaraz” mogą skorzystać z nieodpłatnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych,…

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SIEDLECKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z…