Kategorie

List of related pages

Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2022 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz…

List of related posts

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku  Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym– nabór I będą przyjmowane  od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku Adresatami programu są:…

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego, którzy czasowo lub trwale utracili sprawność fizyczną w wyniku choroby, wypadku lub innych zdarzeń losowych oraz ich rodziny i bliscy poszukujący bezpłatnego sprzętu oraz przedmiotów ortopedycznych „od zaraz” mogą skorzystać z nieodpłatnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych,…

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Siedlecki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowe Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo- doradczym do zakresu działania, której należy: Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4…

Dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok będą przyjmowane od 22 stycznia 2024 roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od 1 stycznia 2023 roku zobowiązał wszystkie powiaty do prowadzenia w Systemie…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do…

„Już jesteś?” – kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego pt. „Już jesteś?”. Twórcami kampanii jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja…

Informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2024.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Informacja dotycząca realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż w terminie od dnia 16 października 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Nabór dotyczy zajęć…

Grupa wsparcia

W dniu 20 września 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z terenu Powiatu Siedleckiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Spotkanie p.t. „Rodzice…