Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do:

  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika

przyjmowane będą od dnia 3 stycznia 2022 roku

w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, pokój nr 2.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Centrum, bądź pod linkiem: https://www.pcprsiedlce.pl/fundusz-rehabilitacji/dokumenty-do-pobrania/