Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych…

Informacja o wycofaniu urządzenia typu faks

Informujemy, że z dniem 09 grudnia 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Siedlcach wycofuje z użytku służbowego urządzeń typu faks oraz, że pozostałe sposoby komunikacji z tutejszą jednostką pozostają bez zmian tj. za pomocą poczty elektronicznej, E-Puap-u, telefonicznie lub osobiście.

Dostępne Mieszkanie – program wsparcia

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez…

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby…

INFORMACJA dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową są przyjmowane od 01.03.2022 roku do 31.08.2022 roku Wnioski…

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, iż od 01.03.2022 roku  do 31.03.2022 roku będzie trwać I nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są: osoby…

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, usług tłumacza…