Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, iż od 01.03.2022 roku  do 31.03.2022 roku będzie trwać I nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są: osoby…

INFORMACJA dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową są przyjmowane od 01.03.2022 roku do 31.08.2022 roku Wnioski…

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, usług tłumacza…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2022 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz…

Apel Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.08.2021 r. o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się: domy pomocy społecznej (DPS) placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle…

Świadczenie DOBRY START

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.Rodziny zastępcze mają możliwość składania wniosków o świadczenie dobry start do ZUS.W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ww. osoby zobowiązane są…