Kategorie

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych…

Informacja o wycofaniu urządzenia typu faks

Informujemy, że z dniem 09 grudnia 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Siedlcach wycofuje z użytku służbowego urządzeń typu faks oraz, że pozostałe sposoby komunikacji z tutejszą jednostką pozostają bez zmian tj. za pomocą poczty elektronicznej, E-Puap-u, telefonicznie lub osobiście.

Dostępne Mieszkanie – program wsparcia

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i: ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez…

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Informacja dotycząca realizacji programu”Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 5 listopada 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Nabór dotyczy zajęć…

Aktualizacja listy rankingowej Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2022 roku; Moduł I (stan na 31.08.2022 r.)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu A2 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B A3 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B A4 – pomoc…

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje,iż od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. będzie trwać II nabór wnioskówo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.…

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby…