Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Informacja dotycząca obsługi interesantów

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym koronawirusem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, jak i urzędników, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich osobistych wizyt w urzędzie wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.

Rekomenduje się o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem:

  • telefonicznie, pod numerem telefonu 25 644 81 72,
  • poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną),
  • ePUAP,
  • e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl
  • system SOW.

Ponadto w sytuacjach wymagających jedynie złożenia w PCPR w Siedlcach dokumentacji w formie papierowej, można ją składać w zaklejonych kopertach do skrzynki podawczej przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, podając dane do kontaktu (telefon, e-mail) z dopiskiem „do PCPR Siedlce”.

Przepraszając za niedogodności i utrudnienia, jednocześnie informuję, że wszelkie działania są podejmowane w trosce o Państwa bezpieczeństwo.

KIEROWNIK

/-/ Iwona Kaniecka