Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych…

Informacja dotycząca realizacji programu”Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 5 listopada 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Nabór dotyczy zajęć…

Aktualizacja listy rankingowej Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2022 roku; Moduł I (stan na 31.08.2022 r.)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu A2 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B A3 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B A4 – pomoc…

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje,iż od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. będzie trwać II nabór wnioskówo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.…

Informator dla osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje. Link: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowy-informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-1/