Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Wyniki konkursu plastycznego

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Moja rodzina”. Wszystkie prace są piękne i wyjątkowe, dlatego wybór laureata był bardzo trudny. Spośród 17 prac został wyłoniony zwycięzca:

Ponadto postanowiliśmy wyróżnić 3 osoby:

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy. Każdy  z uczestników otrzyma dyplom i nagrodę niespodziankę. Terminy wręczenia nagród zostaną ustalone indywidualnie.