Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku w ramach naboru I (stan na dzień 30.04.2022 roku).