Grupa wsparcia

W dniu 20 września 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z terenu Powiatu Siedleckiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Spotkanie p.t. „Rodzice zastępczy od strony prawnej” poprowadziła prawnik – Pani Sylwia Kamińska. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie alimentów, regulacji prawnych spotkań dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi, sprawy spadkowe i dziedziczenia długów po rodzicach biologicznych.

Grupa wsparcia umożliwia kontakty rodziców zastępczych, stanowi dla nich wzajemne wsparcie, daje możliwość wymiany doświadczeń, omówienia bieżących problemów, wymiany różnego rodzaju informacji. Grupa wsparcia daje również możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie‼️