Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawca (k/m) do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Siedlce) w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi placówki pieczy zastępczej typu rodzinnego w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce.

Poszukują Wychowawców, którzy są gotowi zaopiekować się dziećmi w pieczy zastępczej, stworzyć im dom i warunki do bezpiecznego i prawidłowego rozwoju.

Jak wiemy rodzinna piecza zastępcza jest najlepszą formą opieki nad dziećmi potrzebującymi zastępczych form opieki.

Aktualnie wiele dzieci, decyzjami sądów czeka na opiekę, a zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, naszym ustawodawstwem i głębokim przekonaniem rodzina jest najlepszym miejsce do rozwoju i jest jednym z zagwarantowanych praw każdego dziecka.

Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu lub kontakt na dane znajdujące się poniżej:

SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

ul. Dzieci Zamojszczyzny 37

08-110 Siedlce

Tel.: 535 604 271