Kategorie

List of related pages

Don't forget to set alternative text.

Smart City

I spend a lot of time walking around in the woods and talking to trees, and squirrels, and little rabbits and stuff.

List of related posts

Informacja dotycząca realizacji programu”Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 5 listopada 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Nabór dotyczy zajęć…

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby…

Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów…