Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, usług tłumacza…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2022 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz…

Realizacja projektów „Tytani Kariery – Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” oraz „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE, która na co dzień zajmuje się wsparciem i aktywizacją osób narażonych na wykluczenie społecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do wzięcia udziału w Projektach: „Tytani Kariery– Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji…

Apel Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.08.2021 r. o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się: domy pomocy społecznej (DPS) placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle…

Świadczenie DOBRY START

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.Rodziny zastępcze mają możliwość składania wniosków o świadczenie dobry start do ZUS.W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ww. osoby zobowiązane są…