Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA POWIATU SIEDLECKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza osoby zainteresowane, do zgłaszania się celem uczestnictwa w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla Powiatu Siedleckiego”.

Realizacja Programu będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2022 r. do października 2022 r.

Adresatami programu są sprawcy przemocy w rodzinie. Celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, co w rezultacie wpłynie na zahamowanie przemocy w rodzinie.

Kandydaci do udziału w programie mogą zgłaszać się osobiście z własnej inicjatywy, mogą zostać skierowani przez pracowników socjalnych, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, kuratorów sądowych, Prokuraturę.

Pierwsze spotkanie będzie miało charakter konsultacji, kwalifikacji do uczestnictwa poprzez indywidualne spotkanie z prowadzącym grupę. Kolejne działania będą realizowane w formie indywidualnych i grupowych spotkań.

Grupa korekcyjno-edukacyjna ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jej trwania mogą do niej dołączyć nowi uczestnicy.

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach
/-/ Iwona Kaniecka

PLAKAT PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY.pdf