Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców

Aktualizacja listy rankingowej wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku w ramach naboru I  (stan na dzień 30.06.2022 roku).

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

A2 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

A3 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł I –  limit środków – 170 626,00 zł

Lp.WnioskodawcaObszarO. formalna wnioskuO. merytoryczna wnioskuKwota wnioskowanaKwota proponowanaKwota przyznana
1RS.66.2.13.2022C5pozytywna45 pkt 7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł
2RS.66.2.17.2022C2pozytywna45 pkt 1 100,00 zł 1 100,00 zł 1 100,00 zł
3RS.66.2.18.2022Dpozytywna45 pkt 900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł
4RS.66.2.19.2022C5pozytywna35 pkt 5 999,00 zł 5 999,00 zł 5 999,00 zł
5RS.66.2.5.2022B3pozytywna30 pkt 7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł
6RS.66.2.12.2022B1pozytywna25 pkt 9 000,00 zł 9 000,00 zł 9 000,00 zł
7RS.66.2.14.2022C2pozytywna25 pkt 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
8RS.66.2.15.2022C2pozytywna25 pkt 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
9RS.66.2.20.2022Dpozytywna20 pkt 5 440,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł
10RS.66.2.21.2022Dpozytywna20 pkt 1 275,00 zł 1 275,00 zł 1 275,00 zł
RAZEM45 714,00 zł42 674,00 zł42 674,00 zł

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Iwona Kaniecka