Aktualizacja listy rankingowej Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2022 roku; Moduł I (stan na 31.08.2022 r.)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

A2 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

A3 – pomoc uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł I –  limit środków – 170 626,00 zł

Lp.WnioskodawcaObszarOcena formalna wnioskuOcena merytoryczna wnioskuKwota wnioskowanaKwota proponowanaKwota przyznana
1RS.66.2.22.2022C5pozytywna45 pkt7 500,00 zł7 500,00 zł7 500,00 zł
2RS.66.2.18.2022Dpozytywna45 pkt900,00 zł900,00 zł900,00 zł
3RS.66.2.17.2022C2pozytywna45 pkt1 100,00 zł1 100,00 zł1 100,00 zł
4RS.66.2.13.2022C5pozytywna45 pkt7 500,00 zł7 500,00 zł7 500,00 zł
5RS.66.2.19.2022C5pozytywna35 pkt5 999,00 zł5 999,00 zł5 999,00 zł
6RS.66.2.5.2022B3pozytywna30 pkt7 500,00 zł7 500,00 zł7 500,00 zł
7RS.66.2.20.2022B1pozytywna30 pkt7 000,00 zł7 000,00 zł7 000,00 zł
8RS.66.2.15.2022C2pozytywna25 pkt3 500,00 zł3 500,00 zł3 500,00 zł
9RS.66.2.14.2022C2pozytywna25 pkt3 500,00 zł3 500,00 zł3 500,00 zł
10RS.66.2.12.2022B1pozytywna25 pkt9 000,00 zł9 000,00 zł9 000,00 zł
11RS.66.2.31.2022C5pozytywna20 pkt7 425,00 zł7 425,00 zł7 425,00 zł
12RS.66.2.29.2022C2pozytywna20 pkt3 500,00 zł3 500,00 zł3 500,00 zł
13RS.66.2.25.2022C2pozytywna20 pkt3 500,00 zł3 500,00 zł3 500,00 zł
14RS.66.2.21.2022Dpozytywna20 pkt1 275,00 zł1 275,00 zł1 275,00 zł
15RS.66.2.20.2022Dpozytywna20 pkt5 440,00 zł2 400,00 zł2 400,00 zł
RAZEM74 639,00 zł71 599,00 zł71 599,00 zł

        Kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

                                                       /-/ Iwona Kaniecka