Informacja dotycząca realizacji programu”Zajęcia klubowe w WTZ”

Informujemy, iż w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 5 listopada 2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym. Nabór dotyczy zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny, tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (12 miesięcy).

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach ww. programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, w terminie do 5 listopada 2022 r. 

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wniosek Zajęcia klubowe