Zasady rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku