Lista rankingowa

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku -Moduł I (stan na dzień 30.04.2023 roku)