„Już jesteś?” – kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego pt. „Już jesteś?”. Twórcami kampanii jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″.

Kampania ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie:

  • na stronie internetowej:  https://rodziczastepczy.pl/
  • kontaktując się z infolinią o numerze 22 490 80 50, pod którym eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.

W ramach projektu powstał poradnik jak zostać rodzicem zastępczym:

Plakat kampanii „Już jesteś”