Dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na 2024 rok będą przyjmowane od 22 stycznia 2024 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od 1 stycznia 2023 roku zobowiązał wszystkie powiaty do prowadzenia w Systemie Obsługi Wniosków (SOW) pełnej obsługi wniosków o dofinasowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe REKOMENDUJE SIĘ SKŁADANIE wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego w bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:

 • nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW w dniu 22 stycznia 2024 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,
 • wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i inne wymagane załączniki) Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
 • SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
 • skany (zdjęcia cyfrowe) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i innych wymaganych załączników (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),
 • Profil Zaufany (Profil Zaufany można założyć bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku,

SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w zakresie złożonego wniosku.

Ponadto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził od dnia 17 października 2023 r. następujące zmiany w funkcjonowaniu SOW:

 • Wnioskodawca będzie miał wgląd do wniosku zarejestrowanego przez Realizatora (przekazanego do instytucji), jednak nie będzie miał możliwości edycji wniosku, gdy zostanie on przekazany do poprawy;
 • Wnioskodawca nie będzie miał możliwości wykonania akcji „Wycofaj wniosek”, w przypadku wniosku zarejestrowanego przez Realizatora.

Mając na względzie powyższe zmiany informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy wprowadzaniu, uzupełnianiu lub poprawie wniosku do dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych Wnioskodawca musi posiadać:

 • aktywny adres poczty e-mail,
 • numer telefonu komórkowego,

oraz bezwarunkowo:

 • Profil Zaufany.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania SOW znajdują się na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach pod nr tel. 25 644 81 72 wew. 224.

Druki wniosków dostępne są: