Kategorie

INFORMACJA dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową są przyjmowane od 01.03.2022 roku do 31.08.2022 roku Wnioski…

Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów…

Informacja dotycząca obsługi interesantów

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym koronawirusem COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, jak i urzędników, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich osobistych wizyt w urzędzie wyłącznie…

Ogłoszenie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w systemie hybrydowym od dnia 12.01.2022 r.

Starosta Siedlecki informuje, że na podstawie § 3 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 12 stycznia 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej…

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, usług tłumacza…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2022 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz…

Realizacja projektów „Tytani Kariery – Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” oraz „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

FUNDACJA SUSTINAE, która na co dzień zajmuje się wsparciem i aktywizacją osób narażonych na wykluczenie społecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Siedleckiego do wzięcia udziału w Projektach: „Tytani Kariery– Program Aktywizacji Zawodowo – Edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” „WORK-ON. Program kompleksowej aktywizacji…

Apel Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.08.2021 r. o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się: domy pomocy społecznej (DPS) placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle…

Świadczenie DOBRY START

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.Rodziny zastępcze mają możliwość składania wniosków o świadczenie dobry start do ZUS.W celu uzyskania świadczenia dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ww. osoby zobowiązane są…