Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, usług tłumacza…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2022 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz…