Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

są przyjmowane od 01.03.2023 roku do 31.08.2023 roku

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

 1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW adresem https://sow.pfron.org.pl/
 2. w wersji papierowej w siedzibie tutejszej jednostki (pokój nr 4) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

WAŻNE:  Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika tut. Centrum. W powyższym przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

W 2023 ROKU  REALIZOWANE  BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu  niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
  do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł.

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  4.400 zł,

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 •  dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
  – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 10.000 zł.

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca :

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 6.000 zł;

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób
  do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 1.650 zł;

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

OBSZAR  C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 17.600 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł;

Adresat programu  – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł;

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca :

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji, wynosi:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – do 30 % kwot, o których mowa w Zadaniu C3,

tj. w przypadku amputacji:

 •  w zakresie ręki – 3.960 zł,
 •  przedramienia – 8.580 zł,
 •  ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 •  na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 •  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 •  uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł.

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 8.250 zł;

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ  ZAPEWNIENIE  OPIEKI  DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Druki  wniosków oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tutejszej jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach), w systemie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  oraz poniżej:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa,
 • dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu.

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowania pojazdami.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa,
 • dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu.

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca  występuje przez pełnomocnika,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia ,
 • oferta cenowa,

oraz

lub

lub

lub

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

Zadanie  4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,

Zadanie  5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • oferta cenowa.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • klauzula informacyjna – wzór,
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór,
 • akt urodzenia dziecka,
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca  występuje przez pełnomocnika – wzór,
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia,
 • zaświadczenie ze żłobka/przedszkola o uczęszczaniu dziecka,
 • fakultatywnie: Informacja o poniesionych kosztach (z placówki).

W przypadku niezłożenia wniosków w terminie naboru – prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku – wzór

Szczegółowe  informacje  na  temat  programu  można  uzyskać

na  stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl 

oraz w tut. jednostce osobiście lub pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224.