BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego, którzy czasowo lub trwale utracili sprawność fizyczną w wyniku choroby, wypadku lub innych zdarzeń losowych oraz ich rodziny i bliscy poszukujący bezpłatnego sprzętu oraz przedmiotów ortopedycznych „od zaraz” mogą skorzystać z nieodpłatnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych, prowadzonych na zlecenie Powiatu przez: