Weź udział w projekcie Powrót do zdrowia – powrót do pracy

Uprzejmie informujemy, że nadal jest prowadzona kompleksowa rehabilitacja w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu Państwa. Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z…

Wyniki konkursu plastycznego

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Moja rodzina”. Wszystkie prace są piękne i wyjątkowe, dlatego wybór laureata był bardzo trudny. Spośród 17 prac został wyłoniony zwycięzca: Ponadto postanowiliśmy wyróżnić 3 osoby: Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie a…

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA POWIATU SIEDLECKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza osoby zainteresowane, do zgłaszania się celem uczestnictwa w „Programie korekcyjno-edukacyjnym dla Powiatu Siedleckiego”. Realizacja Programu będzie się odbywać w okresie od kwietnia 2022 r. do października 2022 r. Adresatami programu są sprawcy przemocy w…

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 roku – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, iż od 01.03.2022 roku  do 31.03.2022 roku będzie trwać I nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są: osoby…